Joalis - holistic information medicine

 

Začíná většinou tam, kde klasická medicína končí.  Zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky této metody jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky, emocionality a zdravého fyzického těla. Jedno bez druhého nemůže existovat.

Příčinu obtíží metoda Joalis spatřuje v zatížení organismu různými druhy toxinů, nánosů, infekčních ložisek apod. 

Byla vytvořena MUDr. Josefem Jonášem před cca 20 lety a dodnes ji zdokonalují Ing. Vladimír Jelínek a Mgr. Marie Vilánková.

Je založena na diagnóze pomocí přístroje Salvia, pomocí kterého terapeut zjišťuje zatížení a funkčnost jednotlivých částí lidského těla.

Na základě diagnózy nasadíme vhodné informační prepáráty, které mohou vylepšit - vyčistit vnitřní zatížení orgánů a tkání.

Po cca 2 měsíčním užíváním preparátů se dá tímto přístrojem ověřit také jejich účinek na vylepšení stavu organismu. Změny může zaznament klient  i  sám na sobě. 

Preparáty Joalis jsou na bázi homeopatik, které přimějí imunitní systém opravit či vyčistit játra, slezinu či klouby. Tedy neobsahují aktivní léčebnou látku, tak jako třeba antibiotika, pouze informaci, která  imunitní systém nastaví zase do řežimu obnovy organizmu. Preparáty Joalis nemají vedlejší nežádoucí účinky jako klasické chemické léky, takže Vám nemohou ublížit např. chybnou diagnozou.   Dají se zakoupit u mne v poradně v K. Varech nebo na našem přátelském E-shopu ZDE:

Tyto kůry pak pomáhají organismu vyloučit příslušné zátěže a tím si harmonizovat svůj stav. Jedná se o informační medicínu - možná medicínu budoucnosti. Tato metoda je vhodná pro chronické vleklé zdravotní potíže. Pro akutní případy (prudké záněty, bolesti, infarkty, apod.) vhodná není.

Je naprosto bezpečná, jelikož neobsahuje aktivní chemické látky.  A proto je vhodná k užívání od miminek až po seniory.

Vše souvisí se vším


Add a caption to enhance the meaning of this image.