Jaké další zdravotní potíže si řeší klienti touto metodou.

Obecně lze říci, že všechny chronické zdravotní potíže mohou být vylepšeny a to významně. Chce to někdy trpělivost a čas. Zdravotní potíže vznikají v těle desítky let,  nelze tedy očekávat, že se odstraní během několika dní či týdnů.  Pokrok ke zdraví závisí vždy na fyzickém, duševním a energetickém stavu klienta a samozřejmě na šikovnosti terapeuta.

Metoda Joalis může být vhodná  pro: