Nejčastější otázky a odpovědiLze ověřit touto metodou, v jakém stavu mám protivirovou popř. protibakteriální imunitu?
Ano, máme možnost  s přístrojem Salvia se dotázat na kvalitu konkrétní imunity. Pokud není dostatečně silná, je možné ji posílit. Např. u protivirové imunity je potřeba začít u posílení sleziny s preparátem  Velienherb a s  komplexním preparátem  Imun apod.  Ale pokud je člověk často nemocen (pokašlávání, posmrkávání, opary, afty, horší trávení) což může být právě  oslabenou imunitou a to i bez testování.  

Jak dlouho trvá jedna kůra?

Jedna očistná kůra trvá přibližně 6-8 týdnů. Pak při další návštěvě provedu kontrolní test účinnosti a zjistím pokračování očistného procesu s jinými preparáty, pokud budou zapotřebí.

Jak dlouho trvá celková detoxikace, která vede k nastolení rovnováhy organismu?

Abychom se dostali ke skutečným kořenům potíží, může očistný proces trvat 6-12 měsíců, tedy 2-4 kůry. Ale někdy i déle v případě náročných dlouhodobých chronických potíží.

Kdy se mi uleví? 

Někdy bývá úleva od potíží u některých hlavně mladších klientů během několika týdnů. Záleží na typu problému a psychice klienta.
Detoxikaci může bránit , např. náročná životní situace, emoční prožitky, léky. Hledám s klientem řešení, jak toto zvládnout.


Jak je to s klasickými a jinými léky?

Léky nezasahuji do detoxikace, NIKDY je bez porady s lékařem nepřestávejte UŽÍVAT.
Klidně je možné zároveň užívat potravinové doplňky, čaje, změnu jídelníčku.

Klient mi vždy sděluje, jaké doplňky stravy užívá, a domluvíme se.

Pro koho detoxikace není vhodná?

-pro lidi, kteří nechtějí převzít odpovědnost za své zdraví
-pro lidi, kteří očekávají výsledky v řádu několika hodin, pár dnů
detoxikace je poces postupného zbavování organismu již uložených toxinů a mikroorganismů a každé tělo reaguje jinak podle toho, kolik zátěží v těle máte, v jakém stavu je váš nervový a imunitní systém, podle dalších životních okolností
-pro lidi, kteří nechtějí ve svém životě nic měnit, např. způsob stravování, pohyb atd.
-pro lidi, kteří věří výhadně medicínským lékům

Má užívání preparátů Joalis nějaké vedlejší účinky?

Naše preparáty nemají žádné vedlejší účinky. Mohou se však objevit tzv. detoxikační příznaky, které jsou známkou toho, že se organismus zbavuje toxinů. Detoxikační příznaky jsou přechodné a během několika dnů samy odezní.

Jak dlouho trvá detoxikační příznak?

Nelze přede přesně stanovit, je to velmi individuální. Ale ze zkušeností bývá projev od několika minut do několika dní. Nejsou to týdny či měsíce. Detoxikační příznaky( únava, průjem, mírné zhoršení vyrážky apod.) mohou být různé a nemusí se objevit u každého. Každý je jiný, jinak citlivý. Pokud se u klienta detoxikační příznaky projeví, může mi bez problémů zavolat nebo se dostavit na krátké přeměření. Detoxikační příznak NENÍ špatný ani nebezpečný.

Co je to EAV přístroj?

EAV přístroj je zařízení pro elektroakupunkturní diagnostiku podle doktora Volla. Detoxikační poradci pracující s metodou řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše zpravidla používají přístroj Salvia, což je Schimmelova modifikace původního Vollova přístroje. Tento přístroj umí z jednoho bodu nacházejícího se ve středu dlaně, po vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM set, zjistit odezvu organismu na přítomnost toxinů a získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat odezvu na optimalizaci stravy a jednotlivých potravin.

Je indikace přístrojem Salvia bolestivá?

Nikoliv, sonda indikuje pouze změnu povrchového napětí kůže.


Kolik návštěv je třeba absolvovat?

Počet detoxikačních kúr je různý v závislosti na závažnosti problému klienta. Obvykle k vyřešení problému mohou pomoci 2–3 návštěvy, ale v praxi se mnoho klientů rozhodne navštěvovat svého poradce pravidelně. Lidský organismus je s toxiny různého druhu v kontaktu neustále, a tak je také detoxikace permanentní, nikdy nekončící proces.

Je nutné absolvovat návštěvu u detoxikačního poradce? Chtěl/a bych si pouze zakoupit preparáty podle svého uvážení.

To je samozřejmě možné. Skutečná příčina potíží však nemusí být na první pohled zřejmá. Poradce by měl disponovat jak odbornými znalostmi v oblasti anatomie a fyziologie, tak znalostmi principů metody C.I.C. - řízené a kontrolované detoxikace. Vhodné preparáty vybere na základě analýzy vašich potíží v kombinaci s přesnou indikací EAM přístrojem. Volbu preparátů zároveň pomocí přístroje ověří. Takto zvolená detoxikační kúra je pak „šitá na míru“ přesně pro vás, tudíž je také efektivnější a účinnější.

Co to je informační medicína?

Detoxikace vs. informační medicína
Metoda řízené a kontrolované detoxikace spočívá v přesvědčení, že za narušením jednotlivých částí těla, tedy epitelu, vaziva, nervů a tkání, nestojí samotný toxin, ale patologická informace, kterou v sobě nese. K její likvidaci nám samotný imunitní systém nepomůže. Ten se totiž dokáže zbavovat pouze hmotných toxinů, nikoli škodlivých informací. Preparáty proto mají za úkol nejprve uvolnit informační blokádu, přes kterou se imunitní systém nedostane. Jediná možnost, jak do postiženého orgánu lze vstoupit a následně jej detoxikovat, je změnit informaci z patologické na normální, tedy fyziologickou. Proto je zapotřebí informačních preparátů. A proto by měl být pojem detoxikace nahrazen pojmem informační medicína.

Jak se toxiny- zátěže dostávají do organismu ?

Existuje mnoho cest, kterými se toxiny dostávají do těla:
...dýcháním ovzduší
...jídlem a pitím
...pohlavním stykem a líbáním
...kouřením a užíváním drog
...přenosem toxinů z těla matky na plod
...parazity
...poraněním pokožky

Co je to MIKROBIÁLNÍ LOŽISKO?

Jedná se o zapouzdřenou infekci, která se může usadit kdekoli v těle – v trávicí či dýchací soustavě, játrech, ledvinách, nervovém systému, svalovině, vazivu, v kloubech... Tato ložiska bývají nenápadná, ba přímo mikroskopická, avšak o to větší mají sílu. Ložiska neustále narušují sliznice a mají tak zásadní vliv na fungování imunity.

Příčinou řady onemocnění je právě infekce, tedy viry, bakterie, paraziti nebo plísně. Infekce má nutkavou potřebu se množit a násobit svou sílu za pomoci lidských tkání. Jakmile cítí nablízku nepřítele, lépe řečeno možný zásah imunitního systému, začne hledat v těle místa, kam by se mohla schovat. Ideálním prostředím k úkrytu jsou hleny, tuková pouzdra, krevní sraženiny a vazivové tkáně. Zde se infekce změní v tzv. mikrobiální ložisko, které čeká na svou příležitost – oslabení imunitního systému člověka.


Existuje nějaké úřední ověření funkčnosti preparátů?

Ano proběhla oficiální klinická studie účinnosti preparátů na snížení cholesterolu.
Vysoká hladina cholesterolu může doprovázet některé vrozené poruchy metabolismu tuků, z nichž nejčastější je familiární hypercholesterolémie. Často je však zvýšený cholesterol způsoben nesprávnými stravovacími návyky, zvláště vysokým příjmem živočišných produktů. Podle údajů uvedených ve studii Post-Monica (IKEM, 2010) trpí v současné době v České republice téměř 70 % dospělé populace zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Není to přitom problém týkající se pouze starší generace, vyskytuje se již u mladých lidí a výjimkou nejsou ani děti.
Zvýšená hladina cholesterolu v krvi patří mezi faktory zvyšující riziko onemocnění srdce a cév, přičemž srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v Evropě, tak v České republice. Při zjištění zvýšené hladiny cholesterolu v krvi je proto třeba začít co nejdříve s farmakologickou léčbou.

Klinická studie Joalis LiverDren a Joalis Achol 2017 
Klinická studie

Na základě studie, kterou vypracovalo koordinační a statistické centrum v DSC Services, s.r.o., v Tišnově, bylo zjištěno, že potravinové doplňky Joalis LiverDren a Joalis Achol mohou být vhodným doplňkem klasické léčby na snížení hladiny cholesterolu v krvi, jejíž efekt mohou ještě zvýrazňovat. Jedná se o komplexy s obsahem rostlinných výluhů příznivě působící na hladinu cholesterolu v krvi.
Doplňky stravy Joalis LiverDren a Joalis Achol mohou při souběžném užívání příznivě působit na snižování hladiny cholesterolu.
Cílem klinické studie JOALIS je zjistit účinnost přípravků Joalis na snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů s hypercholesterolémií léčených v souladu s guidelines ČLS JEP.
Ve studii bylo registrováno celkem 205 pacientů v 16 centrech praktických lékařů České republiky vydáním obou přípravků Joalis za celkovou dobu náběru 14 měsíců. Analyzována byla data 188 pacientů z 15 centrech.
Výsledky poukázaly na jednoznačný trend výraznějšího poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL v průměru o 50% u experimentální skupiny pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou. V případě hladiny LDL a triglyceridů takové trendy zaznamenány nebyly. 
Aterogenní index (AI) a aterogenní index plazmy (AIP) potvrdil účiněk přípravků Joalis.
Analýza bezpečnosti neprokázala žádnou nežádoucí příhodu ani nežádoucí účinek, ani podezření na ně. Během užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol se u žádného pacienta nežádoucí příhoda ani nežádoucí účinek neobjevil.
Podrobný průběh studie, výsledky a především přehledné grafy zobrazující sledované hodnoty naleznete v Závěrečné zprávě, kterou zde máte k dispozici.
Statistik: Mgr. Zuzana Šlégrová
Zprávu schválil: RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.
Více o této metodě v mediích ZDE: