Post covidový syndrom a jeho řešení

Metoda Jolais, kterou používám, může být učinná pro odstranění ložisek covidových virů jak po očkování tak i pro prodělání covidové infekce.

U někoho, kdo má olsabenou protivirovou imunitu, se mohou covidové viry usadit v těle ve formě virových ložisek a trvale oslabovat organismus, který to většinou dává najevo bolestí, slabostí, únavou apod.

Zde je můj postup řešení:

  • pokud klient přijede za mnou do poradny v KV

  • najdu oslabené orgány

  • zkontroluji kvalitu imunity

  • vyberu vhodné preparáty, které cíleně mohou odstranit virová ložiska v napadených orgánech-tkáních 

  • vyberu vhodné preparáty Jolais na  posílení imunity, pokud je oslabená

  • principem mého snažení je zmobilizovat  ozdravné síly vlastního imunitního systému k odstranění covid virů z celého organismu

O metodě obecně ZDE